BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 86

Polityki, programy, raporty

 

Projekty edukacyjne realizowane w szkole w ostatnich latach:

 

 

Współpraca międzynarodowa Program Erasmus+ "Take the eTrain"

 

Projekt "Moje pierwsze programowanie"

 

Innowacja "Warto być przyzwoitym"

 

Innowacja "Rozwijanie edukacji matematycznej"

 

Projekt "Słoneczna InteGRAcja 6"

 

Projekt "MegaMisja"

 

Projekt "Edukacja przez szachy"

 

Program Comenius 2012 -2014

 

Projekt "Kupiecki Kraków"

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „MALI uczniowie idą do szkoły”

 

Międzynarodowego projektu o nazwie Sierpiński Carpet Project

Projekt piktografia

 

Projekt edukacyjny "Młodzi odważni"

 

Projekt "Uczeń obywatel"

 

Projekt „Słoneczna InteGRAcja”

 

Projekt „Słoneczna InteGRAcja 2”

 

Projekt „Słoneczna InteGRAcja 3”

 

Projekt "Słoneczna InteGRAcja 4"

 

 

Projekt "Moje pierwsze pieniądze"

 

„EKO PLATFORMA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH”