BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 86

Finanse i mienie:

Budżet

Mienie

 

Sprawozdania finansowe

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Szkoły Podstawowej nr 86 znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

 

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Szkoły Podstawowej nr 86 znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

 


Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń - zobacz 

Nazwa podmiotu - Prezydent Miasta Krakowa

 

Forma udzielonej pomocy - pomoc de minimis

 

Wysokość umorzonej kwoty - 1455,50 zł

 

Przyczyny umorzenia - art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst. Jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z póź.zm) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa

Nr XXX/487/15 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 26 listopada 2015 r. poz.6952)