BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 85 im. Księdza Kazimierza Jancarza w Krakowie

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 85 im. Księdza Kazimierza Jancarza w Krakowie
Symbol: SP85
Adres: os. Złotego Wieku 4, 31-615 Kraków
Telefon: +48126483780
Email: sp85sekretariat@gmail.com
WWW: http://www.sp85.krakow.pl
NIP: 6782803519
REGON: 000709112
Zakres działania: edukacja I stopień
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Krall, inspektor3@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Katarzyna Przeniosło
Wicedyrektor mgr Joanna Karpiel