BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 52 im. M. Dąbrowskiej

Rejestry:

 

świadectwa

legitymacje uczniowskie

karty rowerowe

 

Ewidencja:

 

księga uczniów