STYPENDIA TWÓRCZE MIASTA KRAKOWA

 

 

 

Stypendia przyznawane są od 1994 roku  osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami  na realizację  przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na terenie Krakowa. Kwota stypendium wynosi  10 000 zł brutto. Fundatorem Stypendium jest Gmina Miejska Kraków.

 Zasady i tryb przyznawania Stypendium określa uchwała NR XC/2359/17 Rady Miasta Krakowa z 6 grudnia 2017 r.

 Od roku 2018 Stypendium  przyznawane jest w następujących dziedzinach:

1) literatura,

2) sztuki wizualne (w tym projektowanie przemysłowe oraz moda),

3) architektura,

4) muzyka poważna,

5) muzyka popularna,

6) taniec,

7) teatr,

8) film,

9) niematerialne dziedzictwo Krakowa: folklor i tradycja,

10) kultura ludowa,

11) opieka nad zabytkami,

12) kultura cyfrowa,

13) intermedia: projekty interdyscyplinarne i z wykorzystaniem nowych technologii,

14) animacja i edukacja kulturalna,

15) zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury,

16) „street art” – sztuka uliczna.

 

Wnioski o przyznawanie Stypendium mogą składać osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.  

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie Stypednium Twórczego Miasta Krakowa 2020

 

Rozstrzygnięcie konkursu Stypendia Twórcze Miasta Krakowa w roku 2020

 

 

 

 

Zobacz także:
Stypendyści Miasta Krakowa