Dokument archiwalny
Ogłoszenia
Komunikaty Archiwum ogłoszeń

 

Informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochronie danych o wnioskach o wydanie decyzji i decyzjach wymagających udziału społeczeństwa


Dane o wnioskach - Informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji w sprawach ochrony środowiska wymagających udziału społeczeństwa
 

Rok 2006 - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj

Rok 2005 - sierpieńwrzesień, październik, listopad, grudzień

Dane o decyzjach - Informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach w sprawach ochrony środowiska wymagających udziału społeczeństwa
 
 Rok 2006 - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj

Dane do 28.07.2005 - Informacja o umieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska przed wejściem w życie ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 113, poz. 954)Dane o pozwoleniach zintegrowanych - Informacje o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych oraz wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o pozwolenie zintegrowane wydawane na prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Procedura

Rok 2006