Statuty Dzielnic (obowiązujące):

 

Dzielnica I Stare Miasto

 

Uchwała Nr XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie; zmieniona uchwałą nr XCVIII/2536/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r.; zmieniona uchwałą nr CVIII/2789/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XXI/421/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie.

 

Dzielnica II Grzegórzki

 

Uchwała Nr XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie; zmieniona uchwałą nr XCVIII/2537/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r.; zmieniona uchwałą nr CVIII/2790/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XXI/422/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie.

 

Dzielnica III Prądnik Czerwony

 

Uchwała Nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie; zmieniona uchwałą nr XCVIII/2538/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r.; zmieniona uchwałą nr CVIII/2791/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XXI/423/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie.

 

Dzielnica IV Prądnik Biały

 

Uchwała Nr XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie; zmieniona uchwałą nr XCVIII/2539/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r.; zmieniona uchwałą nr CVIII/2792/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XXI/424/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie.

 

Dzielnica V Krowodrza

 

Uchwała Nr XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie; zmieniona uchwałą nr XCVIII/2540/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r.; zmieniona uchwałą nr CVIII/2793/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XXI/425/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie.

 

Dzielnica VI Bronowice

 

Uchwała Nr XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie; zmieniona uchwałą nr CVIII/2794/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XXI/426/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie.

 

Dzielnica VII Zwierzyniec

 

Uchwała Nr XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie; zmieniona uchwałą nr XCVIII/2541/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r.; zmieniona uchwałą nr CVIII/2795/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XXI/427/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie.

 

Dzielnica VIII Dębniki

 

Uchwała Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie; zmieniona uchwałą nr XCVIII/2542/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r.; zmieniona uchwałą nr CVIII/2796/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XXI/428/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie.

 

Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

 

Uchwała Nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie; zmieniona uchwałą nr XCVIII/2543/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r.; zmieniona uchwałą nr CVIII/2797/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XXI/429/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie.

 

Dzielnica X Swoszowice

 

Uchwała Nr XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie; zmieniona uchwałą nr XCVIII/2544/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r.; zmieniona uchwałą nr CVIII/2798/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XXI/430/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie.

 

Dzielnica XI Podgórze Duchackie

 

Uchwała Nr XCIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie; zmieniona uchwałą nr XCVIII/2545/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r.; zmieniona uchwałą nr CVIII/2799/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XXI/431/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie.

 

Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim

 

Uchwała Nr XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie; zmieniona uchwałą nr XCVIII/2546/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r.; zmieniona uchwałą nr CVIII/2800/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XXI/432/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie.

 

Dzielnica XIII Podgórze

 

Uchwała Nr XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie; zmieniona uchwałą nr XCVIII/2547/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r.; zmieniona uchwałą nr CVIII/2801/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XXI/433/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie.

 

Dzielnica XIV Czyżyny

 

Uchwała Nr XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie; zmieniona uchwałą nr XCVIII/2548/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r.; zmieniona uchwałą nr CVIII/2802/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XXI/434/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie.

 

Dzielnica XV Mistrzejowice

 

Uchwała Nr XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie; zmieniona uchwałą nr XCVIII/2549/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r.; zmieniona uchwałą nr CVIII/2803/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XXI/435/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie.

 

Dzielnica XVI Bieńczyce

 

Uchwała Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie; zmieniona uchwałą nr XCVIII/2550/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r.; zmieniona uchwałą nr CVIII/2804/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XXI/436/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie.

 

Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

 

Uchwała Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie; zmieniona uchwałą nr XCVIII/2551/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r.; zmieniona uchwałą nr CVIII/2805/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XXI/437/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie.

 

Dzielnica XVIII Nowa Huta

 

Uchwała Nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie; zmieniona uchwałą nr XCVIII/2552/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r.; zmieniona uchwałą nr CVIII/2806/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XXI/438/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie.

 

 

Teksty ujednolicone uchwał RMK:

 

Tekst ujednolicony uchwały nr CIII/955/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie zasad ustalania i wypłacania diet dla przewodniczących, zastępców, członków Zarządów Dzielnic oraz członków Rad Dzielnic.