Dokument archiwalny


Konkurs Dzielnic

 

Dzielnice corocznie w latach 1995-2010 uczestniczyły w konkursie ogłaszanym przez Radę Miasta Krakowa. Przedmiotem konkursu były projekty inwestycyjne, modernizacyjne lub remontowe w zakresie infrastruktury technicznej, kultury, kultury fizycznej, sportu, rekreacji lub ochrony środowiska. Każda Rada Dzielnicy mogła złożyć tylko jeden projekt w danym roku. Nagrodzone mogły być maksymalnie trzy projekty. Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów nagradzanych w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu były corocznie określane w budżecie miasta.


Uchwała Nr V/58/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w latach 2003-2006

Uchwała Nr VII/88/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w latach 2007-2010

Uchwała Nr XLIV/548/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w latach 2009-2010

Uchwała Nr XCII/1250/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 r. powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w roku 2010


 

Rok

Wysokość środków

1995 200 000 zł
1996 300 000 zł
1997 300 000 zł
1998 300 000 zł

1999

330 000 zł

2000

371 000 zł

2001

390 000 zł

2002

390 000 zł

2003

300 000 zł

2004

300 000 zł

2005

350 000 zł

2006

350 000 zł

2007 350 000 zł
2008 350 000 zł
2009 400 000 zł
2010 300 000 zł

 

 

 

 

Laureaci Konkursu Dzielnic - zobacz więcej