obrazek                 POJAZDY,KIEROWCY,LICENCJE,OSK,SKP

 

 

Witamy na stronie internetowej, którą Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców przygotował z myślą o prostym dostępie do spraw dotyczących:

 

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców obsługuje klientów w godzinach 7.40 - 15.00

Punkty Obsługi Mieszkańców w centrach handlowych: Bronowice, Bonarka i Serenada – od poniedziałku do piątku w godz. 10.oo do 18.oo

Sprawę można załatwić po wcześniejszej rezerwacji wizyty [TUTAJ]  lub bezpośrednio po pobraniu bloczka w wybranej lokalizacji

 

Ze względu na obsługę osób umówionych, dzienna ilość bloczków jest ograniczona

 

Dowody rejestracyjne i wtórniki tablic rejestracyjnych oraz tablice na bagażnik dla wniosków złożonych przed zamknięciem POM-ów (do 13.03.2020 r.) można odbierać w Punkcie Obsługi Mieszkańca lub w odpowiedniej lokalizacji:

- al. Powstania Warszawskiego 10, jeżeli wniosek złożony był w POM Bronowice

- os. Zgody 2 jeżeli, wniosek złożony był w POM Serenada,

- ul. Wielickiej 28a jeżeli, wniosek złożony był w POM Bonarka.

 

 

INFORMACJA TELEFONICZNA

12 616 9109 - w godz. 7.40-15.30

Wybierz kategorię sprawy

 

Rejestracja pojazdów

i zmiany [tutaj]

 

 

Prawa Jazdy [tutaj]

 

Stacje Kontroli Pojazdów [tutaj]

 

Ośrodki Szkolenia Kierowców[ tutaj]

 

Transport drogowy oraz TAXI [tutaj]

 

 

 

W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i pracowników urzędu prosimy, aby osoby przychodzące na umówione wizyty były wyposażone w maseczki i rękawiczki ochronne oraz posiadały swój własny długopis.

 

W dalszym ciągu prosimy o korzystanie z usług elektronicznych z zakresu administracji publicznej dostępnych na stronie www.bip.krakow.pl  - https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=69044

Jeśli nie jest to konieczne, prosimy o powstrzymanie się od osobistych wizyt w urzędach administracji publicznej #ZOSTAŃWDOMU

 

KOMUNIKAT 1

Uprzejmie informujemy, że w przypadku gdy ważność:

 

1) prawa jazdy,

2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,

3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

4) świadectwa kierowcy,

5) legitymacji instruktora nauki jazdy,

6) legitymacji egzaminatora,

7) uprawnień do kierowania pojazdami,

8) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego,

 

– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (od 12.03.2020) albo stanu epidemii (od 20.03.2020), ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 695).

 

KOMUNIKAT 2

Zmiana terminu na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z UE oraz zgłoszenie sprzedaży lub zakupu pojazdu

 

Do 180 dni został wydłużony termin:

• na zgłoszenie sprzedaży lub zakupu pojazdu zarejestrowanego w Polsce – dotyczy pojazdów zakupionych/sprzedanych po 29 lutego br.;

• na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej - dotyczy pojazdów sprowadzonych po 29 lutego br.

Nie musisz teraz załatwiać tych spraw – masz na to 180 dni - #ZOSTAŃWDOMU

 

KOMUNIKAT 3

Informacja dla klientów, którzy chcą odebrać dowód rejestracyjny

 

Pozwolenia czasowe, których termin ważności upłynął po 12 marca 2020 roku zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 W trosce o bezpieczeństwo prosimy, zastanów się czy odbiór dowodu rejestracyjnego jest konieczny, jeżeli nie jest on niezbędny zalecamy pozostać w domu - #ZOSTAŃWDOMU

  

KOMUNIKAT 4

Informacje dla taksówkarzy - zawieszenie wykonywania przewozu osób taksówką

 

Jeśli chcesz zawiesić na okres przekraczający 6 miesięcy wykonywanie przewozu osób taksówką to musisz poinformować o tym nasz urząd i zdeponować na ten czas licencję oraz wypis/y.

W krótkim piśmie poinformuj nas o:

- dacie rozpoczęcia okresu zawieszenia wykonywania przewozu,

- dacie zakończenia okresu zawieszenia wykonywania przewozu,

- sposobie zwrotu zdeponowanej licencji (odbiór osobisty czy przesyłka pocztowa).

 

Korespondencję należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:

UMK Referat Transportu i Działalności Regulowanej, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

 

Jeśli chcesz zawiesić wykonywanie przewozu osób taksówką na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, nie musisz nas o tym informować.

 

Uwaga

Zgłoszenie do nas zawieszenia wykonywania przewozu osób taksówką nie jest tożsame z zawieszeniem działalności gospodarczej. W tym celu skontaktuj się z:

Punktem Obsługi Przedsiębiorcy UMK, ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, tel. 12 616 5600, 12 616 5 601, 12 61 5619

Adres strony, na której znajdziesz wszystkie informacje: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=479

 

 

 

 

 

 

1. Sprawdź czy Dowód Rejestracyjny jest do odbioru.

2. Sprawdź czy Prawo Jazdy jest do odbioru.

    Zapraszamy po odbiór jeżeli ww. dokument uzyska status "Dokument do odbioru w urzędzie" lub otrzymasz SMS potwierdzającego gotowość wydania dokumentu.

3. Pomoc Publiczna

4. Internetowy Dziennik Zapytań

5. Najczęściej zadawane pytania

6. Adres e-mail: km.umk@um.krakow.pl