WYBORY PREZYDENTA RP

28 CZERWCA 2020 R.

GŁOSUJEMY W GODZ. 7:00-21:00

 

idź do strony z informacjami jak i gdzie głosować w Krakowie.
idź do strony z informacjami dotyczącymi rejestru i spisu wyborców
idź do strony z informacjami dla wyborców z niepełnosprawnościami.
 idź do strony z informacjami o tym jak głosować przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.
idź do strony z informacjami dla kandydatów do  obwodowych komisji wyborczych.
idź do strony z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.
idź do wykazu obwodów głosowania w Krakowie.

 

Ikona telefonuKontakt do Urzędu Miasta Krakowa - tel. 12 616 1900


WYPŁATY DIET DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


 

Idź do aplikacji umożliwiającej sprawdzenie, czy jesteś dopisany do spisu wyborców

 

 

 

     SPRAWDŹ, CZY DOPISAŁEŚ SIĘ DO SPISU

 

 

 

Wnioski złożone o dopisanie do spisu wyborców oraz zaświadczenia o prawie do głosowania wydane na dni 10 i 24 maja 2020 r. utraciły ważność


idź do mapy, na której wyszukasz lokale wyborcze w Krakowie     SPRAWDŹ, GDZIE GŁOSOWAĆ

 


 

Ikona przedstawiająca wyborcę JAK I GDZIE GŁOSOWAĆ


Ikona oznaczająca rejestr i spis wybrców  REJESTR WYBORCÓW, SPIS WYBORCÓW


Ikona przedstawiająca osobę na wózku inwalidzkim DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Ikona oznaczająca głosowanie przez pełnomocnika lub korespondencyjnie  PEŁNOMOCNICTWA I KORESPONDENCYJNE


Ikona oznaczająca informacje dla kandydatów do obwodowych komisji wyborczychOBWODOWE KOMISJE WYBORCZE


Ikona oznaczająca najczęściej zadawane pytaniaNAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


Ikona oznaczająca wykaz obwodów głosowaniaWYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA


Ważne linki

Logotyp Państwowej Komisji WyborczejPAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA