WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP

13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

GŁOSUJEMY W GODZ. 7.00 – 21.00

 

 

Ikona telefonu Kontakt do Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Organizacji i Nadzoru - tel. 12 616 14 62

 

 

Dnia 6 sierpnia 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Sejmu RP i do Senatu RP, wyznaczając ich datę na 13 października 2019 r. Postanowienie o zarządzeniu wyborów ogłoszono dnia 9 sierpnia 2019 r. w Dz. U. poz. 1506.

 


Na skróty

Informacje dla kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Dopisz się do spisu wyborców przez Internet


Przydatne informacje

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii wyborczej

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 16 września 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach do obwodowych komisji wyborczych w Krakowie oraz o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Krakowie

 


Ważne linki

Podział Miasta Krakowa na stałe i odrębne obwody głosowania
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

 

Logotyp Państwowej Komisji WyborczejPAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA