Strategia Rozwoju Krakowa Tu chcę żyć. Kraków 2030. - proces budowania Strategii

  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa - Zarządzenie

  • Założenia aktualizacji Strategii

Założenia organizacyjno – metodologiczne do aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa

  • Badanie ankietowe

Opinie mieszkańców Krakowa na temat życia w mieście - Raport - [PDF]