Informacje nt. realizacji inwestycji

Informacje nt. realizacji inwestycji publikowane są każdego roku kalendarzowego do 20 dnia następnego miesiąca po kolejnym okresie realizacji, wg stanu na dzień: 31 marca, 31 maja, 30 czerwca, 30 września, 31 października.

Roczne sprawozdania z realizacji inwestycji w latach poprzednich ujęte są w "Sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Krakowa".

 

Realizacja inwestycji w 2020 roku

 

 

 

Archiwum:

Realizacja inwestycji w 2019 roku 

Realizacja inwestycji w 2018 roku

Realizacja inwestycji w 2017 roku

Realizacja inwestycji w 2016 roku

Realizacja inwestycji w latach 2011-2015