Zespół Społecznych Doradców Prezydenta Miasta Krakowa

  • Janusz Chwajoł - Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Przedsiębiorczości
  • Marta Patena - Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Problematyki Bioelektromagnetycznej
  • Robert Piaskowski - Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. współpracy z organizacjami międzynarodowymi w zakresie dziedzictwa kulturowego Krakowa

 

Zarządzenie Nr 3551/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.12.2018 r. w sprawie utworzenia oraz określenia kierunków działania Zespołu Społecznych Doradców Prezydenta Miasta Krakowa.