Antoni Fryczek

Sekretarz Miasta Krakowa

 

       

 Sekretarz Miasta       

            

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

pokój 113

telefon: 12 616 14 05

fax: 12 616 17 01

e-mail: sekretarz.miasta@um.krakow.pl

 

 

Szczegółowy zakres kompetencji Sekretarza Miasta regulują Zarządzenia Prezydenta:

 

Zarządzenie PMK Nr 183/2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa;

 

Zarządzenie PMK Nr 3150/2018 w sprawie ustalenia zastępstw pomiędzy Zastępcami Prezydenta Miasta Krakowa i Sekretarzem Miasta Krakowa;

 

Zarządzenie PMK Nr 184/2020 w sprawie w sprawie określenia zakresów nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków wykonywanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Skarbnika Miasta Krakowa, Sekretarza Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu.

 

Zarządzenie PMK nr 342/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie określenia zakresu uprawnień i obowiązków Sekretarza Miasta Krakowa.

 

Biogram

 

Urodzony 13 czerwca 1975 r. w Ciężkowicach

 

Wykształcenie: prawnicze

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej Filia w Rzeszowie (1999)

 

Praca zawodowa:

Od 1999 r. zatrudniony w Urzędzie Miasta Krakowa. Przechodząc wszystkie szczeble awansu pracownika samorządowego w Wydziale/Biurze zajmującym się kontrolą wewnętrzną począwszy od młodszego referenta, referenta, podinspektora i inspektora w 2002 r. został Kierownikiem Referatu Kontroli. Od stycznia 2005 r. do 19.11.2018. Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej UMK. Od początku 2017 r. nadzoruje zarządzania ryzykiem w UMK, a od 2018. r. członek Zespołu Sterującego Systemem Zarządzania Jakością w UMK. Koordynator Samooceny Urzędu Miasta Krakowa według metodologii CAF.

 

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa:

1) Kancelaria Rady Miasta

2) Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa

3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

Sprawuje nadzór nad następującymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi:

1) Straż Miejska Miasta Krakowa