Zobacz też

 

 

Funkcjonowanie mieszkaniowego banku zamian w Wydziale Mieszkalnictwa oraz zasady przeprowadzania dobrowolnych zamian mieszkań między najemcami określają procedury: 
ML-24 i    ML-25

Wzór oferty [pdf]

 

Informacji na temat złożonych ofert i trybu ich rozpatrywania udziela Referat Pomocy Mieszkaniowej

Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa

ul. Wielopole 17a  pok. nr 111,  nr 115,

kontakt telefoniczny: (12) 616 82 24; (12) 616 82 49.