Krakowskie Centrum Świadczeń
Symbol: SO
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5023, 12-616-5001
Faks: 12-616-5037
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Jan Żądło

Zakres działania:

Do zakresu działania Krakowskiego Centrum Świadczeń należą sprawy realizacji świadczeń o charakterze socjalnym. Wydział ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.


Zarządzenie nr 749/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Krakowskiego Centrum Świadczeń 


Uwagi:

Zasiłki i świadczenia - telefony informacyjne:
12 616 5009 > świadczenia rodzinne
12 616 5108 > świadczenia z funduszu alimentacyjnego
12 616 5000 > świadczenia wychowawcze


Lokalizacja - ul. Stachowicza 18 :
Dyrekcja
Referat Organizacyjno-Finansowy, tel.: 12 616 5046,
Referat ds. Obsługi Mieszkańców, tel.: 12 616 5052, 12 616 5050
Referat ds. Zasiłków Rodzinnych, tel.: 12 616 5009,
Referat ds. Świadczeń Opiekuńczych, tel.: 12 616 5101,12 616 5048,
Referat ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, tel.: 12 616 5108,
Referat ds. Nienależnych Świadczeń, tel.: 12 616 5072, 12 616 5014,
Referat ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń, tel.: 12 616 5078, 12 616 5079,
Referat ds. Dodatków Mieszkaniowych, tel.inf: 12 616 5021,

Lokalizacja - Plac Na Stawach 1 - w godz. 7.40-15.30

Referat ds. Świadczeń Wychowawczych, tel.: 12 616 5015,

Lokalizacja - os. Zgody 2  - w godz. 7.40-15.30, stanowiska:
Referatu ds. Obsługi Mieszkańców w zakresie: dodatków mieszkaniowych, parter, pok. 25, tel.: 12 616 8985, 
Referatu ds. Obsługi Mieszkańców w zakresie zasiłków rodzinnych, I p. pokój 117, tel.: 12 616 8729,
Referatu ds. Obsługi Mieszkańców w zakresie świadczeń wychowawczych, I. p. pokój 119, tel.: 12 616 5170
Referat ds. Obsługi Mieszkańców w zakresie Krakowskiej Karty Rodzinnej, parter, pokój 25  tel.: 12 616 5050
Lokalizacja - ul. Wielicka 28A ,parter, w godz. 7.40-15.30, stanowiska Referatu ds. Obsługi Mieszkańców w zakresie zasiłków rodzinnych oraz  świadczeń wychowawczych w okresie od 01 sierpnia  do 31 października.

Dostęp do dokumentacji na ul. Stachowicza 18 w godzinach:  pn-pt: 7.40 - 15.30.
 
 
  Obsługa osób niesłyszących: 


1. Magdalena Bubień, Główny Specjalista, Referat Ds. Nienależnych Świadczeń (SO-06), pok. nr 215;
2. Aneta Płoskonka, Inspektor, Referat Organizacyjno-Finansowy (SO-01),
3. Paweł Stachowicz, Główny Specjalista, Referat ds. Obsługi Mieszkańców (SO-02), pok. nr 213


 

Zasady obsługi osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu sięStruktura wydziału:
Referat Organizacyjno-Finansowy - SO-01
Referat Ds. Obsługi Mieszkańców - SO-02
Referat Ds. Zasiłków Rodzinnych - SO-03
Referat Ds. Świadczeń Opiekuńczych - SO-04
Referat Ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - SO-05
Referat Ds. Nienależnych Świadczeń - SO-06
Referat Ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń - SO-07
Referat Ds. Świadczeń Wychowawczych - SO-08
Referat Ds. Dodatków Mieszkaniowych - SO-09


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Krakowskie Centrum Świadczeń (23)


Wstecz