Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Referat Ds. Budżetu i Finansów
Symbol: KD-01
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1927
Faks: 12-616-1923
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Krystyna Maj

Zakres działania:

1. Opracowywanie danych do projektu budżetu miasta, projektu i planu w układzie zadań i klasyfikacji budżetowej dla instytucji kultury i Wydziału,
2. Nadzór nad prawidłową realizacją budżetu Wydziału i instytucji kultury w zakresie zadań i klasyfikacji budżetowej,
3. Sporządzanie zbiorczych projektów i planów rzeczowo-finansowych Wydziału i miejskich instytucji kultury,
4. Planowanie inwestycji i wprowadzanie zmian w zakresie działania Wydziału,
5. Opracowywanie sprawozdań z wykonania wydatków bieżących i dochodów Wydziału,
6. Opracowywanie rocznych harmonogramów wydatków Wydziału i instytucji kultury oraz wprowadzanie danych do aplikacji PF PRO prognozy miesięcznej wydatków,
7. Obsługa aplikacji PLZ w zakresie wprowadzania nowych zadań,
8. Obsługa aplikacji STRADOM w zakresie planowania i zmian w budżecie w odniesieniu do wydatków bieżących, inwestycyjnych i dzielnicowych,
9. Prowadzenie ewidencji umów, rachunków i faktur, obsługa systemów GRU I WYBUD,
10. Sporządzanie zbiorczych analiz i sprawozdań z realizacji zadań Wydziału i miejskich instytucji kultury,
11. Koordynacja rocznych planów rzeczowo-finansowych Wydziału i miejskich instytucji kultury,
12. Gromadzenie, aktualizacja i analiza danych budżetowych i finansowych o instytucjach kultury,
13. Współdziałanie z Radami Dzielnic dotyczące budżetowej i finansowej realizacji ich zadań w zakresie działania Wydziału,
14. Prowadzenie księgi inwentarzowej Wydziału oraz Indywidualnych Kart Użytkowników Urządzeń Informatycznych i Osobistego Wyposażenia.Wstecz