Wydział Geodezji

Referat Archiwum Pzgik
Symbol: GD-11
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9665
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Danuta Kruk

Zakres działania:
1. Gromadzenie, ewidencjonowanie, klasyfikowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów w zasobie.
2. Udostępnianie materiałów jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, innym osobom i instytucjom uprawnionym.
3. Sporządzanie oraz udostępnianie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego.
4. Ocena przydatności użytkowej materiałów zasobu PZGiK na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5. Wyłączanie materiałów z zasobu oraz ich przekazywanie do właściwych archiwów.


Wstecz