Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Stanowisko Ds. Aplikacji Zsoz i Wymiany Danych z Jwg
Symbol: GD-13-6
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Główny Specjalista: Jolanta Nowak
Telefon:12-616-9518
Główny Specjalista: Marcin Krzyworzeka
Telefon:12-616-9754

Zakres działania:

  1. Współpraca z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego w zakresie modułu AWD (Aplikacja Wymiany Danych) Systemu ZSOZ służącego do wymiany danych z GODGiK.
  2. Weryfikacja i przyjmowanie operatów zawierających dane opracowane w module AWD Systemu ZSOZ lub zawierające bazę roboczą zapisaną w formacie GIV lub GML.
  3. Aktualizacja baz PZGiK na podstawie w/w opracowań we współpracy z Referatem Weryfikacji i Aktualizacji Danych Przedmiotowych Bazy EGiB (GD-13-3) i Referatem Weryfikacji i Aktualizacji Baz PZGiK (GD-13-4).
  4. Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego w wyniku realizowanych prac geodezyjnych.
  5. Koordynacja w zakresie standardu wymiany danych (GIV, GML).
  6. Uczestniczenie w projektach i wdrożeniach, dotyczących PZGiK, w szczególności w zakresie aktualizacji i modernizacji bazy EGiB oraz baz BDOT500 i GESUT.
  7. Wsparcie merytoryczne w Wydziale Geodezji w zakresie działania ZSOZ.


Wstecz