Wydział Geodezji

Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Symbol: GD-13
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9540
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Oddziału: Joanna Wielgus

Zakres działania:

Do zakresu działania Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należą sprawy realizowane przez niżej wymienione komórki :


- Referat Obsługi Zasobu
- Referat Aktualizacji Danych Podmiotowych Bazy EGiB oraz RCiWN
- Referat Weryfikacji i Aktualizacji Danych Przedmiotowych Bazy EGiB
- Referat Weryfikacji i Aktualizacji Baz PZGiK
- Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
- Stanowisko ds. Aplikacji ZSOZ i Wymiany Danych z JWGStruktura oddziału:
Referat Obsługi Zasobu - GD-13-1
Referat Aktualizacji Danych Podmiotowych Bazy Egib oraz Rciwn - GD-13-2
Referat Weryfikacji i Aktualizacji Danych Przedmiotowych Bazy Egib - GD-13-3
Referat Weryfikacji i Aktualizacji Baz Pzgik - GD-13-4
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - GD-13-5
Stanowisko Ds. Aplikacji Zsoz i Wymiany Danych z Jwg - GD-13-6


Wstecz