Wydział Spraw Społecznych

Referat Ds. Świadczeń Wychowawczych
Symbol: SO-03-6
Adres siedziby: Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków
Telefon: 12-616-5015
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Katarzyna Wojciechowska

Zakres działania:

Zakres działania:


1. Przyjmowanie i weryfikacja pod względem merytorycznym wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych.
2. Współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych.
3. Prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do świadczeń wychowawczych.
4. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ust.1.
5. Przekazywanie kopii decyzji do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń.
6. Wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji.
7. Opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania świadczeń wychowawczych oraz nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych do organu wyższej instancji.
8. Bieżąca analiza orzeczeń wydawanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach świadczeń wychowawczych.


Uwagi:
Przyjmuje interesantów w lokalizacjach:
- ul. Stachowicza 18, pn. - pt. od 7.40 do 18.00 tel. 12 616 5000
- os. Zgody 2, I piętro, pok 119: pn. - pt. od 7.40 do 15.30 tel. 12 616 8798, fax: 12 616 8781


Dostęp do dokumentacji tylko na pl. Na Stawach 1 Referat ds. Świadczeń Wychowawczych III piętro w godzinach: pn. - pt. od 7.40 do 15.30


Wstecz