Biuro Planowania Przestrzennego

Stanowiska Ds. Organizacyjnych i Obsługi Sekretariatu
Symbol: BP-08
Adres siedziby: Sarego 4, 31-047 Kraków
Inspektor: Renata Jakubowska
Telefon:12-616-8500
Podinspektor: Anna Woźnica
Telefon:12-616-8542
Podinspektor: Magdalena Gąsior
Telefon:12-616-8526
Sekretarka: Maria Olipra
Telefon:12-616-8592
Kancelista: Anna Adamik-Śliwa

Zakres działania:

 1. Obsługa sekretarska Biura.
 2. Obsługa dziennika podawczego.
 3. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Biura.
 4. Obsługa elektronicznej skrzynki wydziałowej Biura.
 5. Użytkowanie podsystemu ?Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu?.
 6. Sporządzanie zamówień na bilety komunikacji miejskiej.
 7. Prowadzenie ewidencji i rozliczania wykorzystania kart taxi.
 8. Sporządzanie zamówień na pieczątki i identyfikatory.
 9. Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem pracowników Biura w szkoleniach, konferencjach i delegacjach.
 10. Odbiór, rejestracja oraz przekazywanie do realizacji w formie elektronicznej uchwał Rady Miasta Krakowa, zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, poleceń służbowych Prezydenta Miasta Krakowa, poleceń służbowych Dyrektora Magistratu oraz sporządzanie informacji o ich wykonaniu.
 11. Załatwianie bieżących spraw kadrowych i socjalnych pracowników oraz prowadzenie ewidencji kart badań okresowych ? przestrzeganie i nadzór nad terminowością ich wykonywania.
 12. Prowadzenie księgi inwentarzowej i ewidencji gospodarowania składnikami majątkowymi Biura.
 13. Sporządzanie zamówień na materiały biurowe, druki i sprzęt.
 14. Koordynacja realizacji działań związanych z Systemem Zarządzania Jakością.
 15. Koordynowanie spraw dotyczących monitorowania czasu pracy w systemie zarządzania kosztami zadań, budżetu zadaniowego Biura.
 16. Monitorowanie prac Biura w zakresie terminowego wykonywania zadań.
 17. Koordynowanie spraw w zakresie realizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Krakowa.


Wstecz