Biuro Planowania Przestrzennego

Stanowiska Ds. Budżetu
Symbol: BP-07
Adres siedziby: Sarego 4, 31-047 Kraków
Główny Specjalista: Barbara Hoszowska
Telefon:12-616-8595
Podinspektor: Ewa Karpik
Telefon:12-616-8510

Zakres działania:

  1. Opracowywanie projektu budżetu, wniosków do budżetu Miasta Krakowa w układzie zadań budżetowych, sporządzanie sprawozdań oraz nadzór nad realizacją budżetu Biura.
  2. Przygotowanie dokumentacji oraz projektów umów dotyczących zlecania wykonania zadań innym podmiotom w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  3. Przygotowywanie materiałów przetargowych oraz udział w komisjach przetargowych.
  4. Obsługa systemów informatycznych związanych z realizacją budżetu.
  5. Obsługa zawierania umów oraz ich realizacji.
  6. Prowadzenie ewidencji rachunków, faktur i umów.
  7. Sporządzanie planu zamówień publicznych.


Wstecz