Wydział Podatków i Opłat

Referat Kasowy
Symbol: PD-03-3
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9174
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Barbara Jurczuk

Zakres działania:

1) przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych,
2) dokonywanie wypłat - zwrot nadpłat,
3) codzienne uzgadnianie stanu wpłaconych kwot do kasy na podstawie wystawionych dowodów wpłat,
4) sporządzanie zbiorczych dowodów wpłat KP oraz raportów kasowych,
5) sporządzanie zestawień analitycznych przyjętych należności oraz przekazywanie ich do odpowiednich komórek księgowych wraz z raportami kasowymi,
6) przygotowanie pakietów z gotówką i bankowym dowodem wpłaty celem odprowadzenia gotówki do banku,
7) inwentaryzowanie i zabezpieczanie gotówki pozostającej w kasie,
8) prowadzenie ewidencji kwitariuszy przychodowych,
9) zarządzanie bilonem z urządzeń kopiującychWstecz