Wydział Podatków i Opłat

Referat Organizacyjny
Symbol: PD-03-2
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9267
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Sławomir Klepacz

Zakres działania:

1) projektowanie aktów kierownictwa wewnętrznego,
2) projektowanie uchwał i zarządzeń związanych z poborem podatków i opłat lokalnych (współpraca z Referatem ds. Prawnych i Wierzycielskich),
3) planowanie i analiza dochodów budżetowych,
4) nadzór nad planowaniem i realizacją budżetu zadaniowego,
5) obsługa sekretariatu,
6) prowadzenie dziennika podawczego, punktów informacyjnych, wydawanie zaświadczeń,
7) prowadzenie wydziałowej księgi inwentarzowej środków trwałych oraz wydziałowej księgi kontroli,
8) ewidencjonowanie rachunków, faktur i umów, przygotowywanie wniosków o wypłatę oraz księgowanie wydatków rzeczowych Wydziału,
9) nadzór i koordynacja archiwizacji w Wydziale,
10) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych używanych w Wydziale,
11) prowadzenie wydziałowego rejestru wniosków i interpelacji (współpraca z Referatem ds. Prawnych i Wierzycielskich),
12) prowadzenie i bieżąca aktualizacja spraw z zakresu publikacji urzędowego serwisu internetowego ? BIP,
13) organizowanie i zaopatrywanie wydziału w materiały potrzebne do jego funkcjonowania,
14) przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw (współpraca w Referatem ds. Prawych i Wierzycielskich).Wstecz