Biuro Prasowe

Referat Mediów Miejskich
Symbol: BI-03
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1791
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Kierownika Referatu: Margerita Krasnowolska

Zakres działania:

 Do zakresu działania Referatu Mediów Miejskich (BI-03) należą sprawy: 1. Zarządzanie Miejską Platformą Internetową (MPI) "Magiczny Kraków".
 2. Produkcja, redakcja i aktualizacja portalu www.krakow.pl.
 3. Dbałość o utrzymywanie roli portalu www.krakoDo zakresu działania Referatu Mediów Miejskich (BI-03) należą sprawy:
 4. Zarządzanie Miejską Platformą Internetową (MPI) "Magiczny Kraków".
 5. Produkcja, redakcja i aktualizacja portalu www.krakow.pl.
 6.  Dbałość o utrzymywanie roli portalu www.krakow.pl jako narzędzia promocji i informacji o mieście.
 7. Informowanie o przedsięwzięciach i zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Krakowa.
 8. Realizacja polityki informacyjnej Prezydenta i Zastępców Prezydenta zintegrowanej z polityką informacyjną Magistratu.
 9. Współdziałanie z Rzecznikiem Prasowym Prezydenta.
 10. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi(wyznaczonymi koordynatorami) w zakresie przepływu i wykorzystania informacji medialnej.
 11. Informowanie o wydarzeniach i przedsięwzięciach objętych Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, we współpracy z Kancelarią Prezydenta.
 12. Współpraca z przedstawicielami instytucji zewnętrznych w zakresie pozyskania i wykorzystania materiałów do publikacji i aktualizacji informacji.
 13. Przygotowanie materiałów, redakcja i zarządzanie programem telewizji internetowej.
 14. Udział w projektowaniu i realizacja kampanii informacyjnych, w zakresie uwzględniającym rolę mediów elektronicznych.
 15. Poszerzenie i bieżąca administracja obecnością Krakowa na portalach społecznościowych. 
 16. Realizacja działań i promocja wydarzeń w ramach patronatu medialnego Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) "Magiczny Kraków" na stronach portalu www.krakow.pl.
 17. Opracowywanie i wydawanie Dwutygodnika Miejskiego "KRAKÓW.PL" zgodnie z przyjętymi terminami i zawartymi umowami.
 18. Współpraca z Krakowskim Biurem Festiwalowym w zakresie prezentacji turystycznej miasta na www.krakow.travel.
 19. Prowadzenie działalności informacyjnej w sytuacji kryzysowej.
 20. Monitorowanie informacji publikowanych na portalach komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych.
 21. Obsługa struktur bazodanowych MPI będących w kompetencjach Biura.
 22. Przygotowanie i dystrybucja materiałów i danych na potrzeby udostępnienia informacji publicznej.
 23. Współpraca z administratorem serwisu MPI "Magiczny Kraków".
 24. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta oraz Dyrektora Biura.


Wstecz