Biuro Prasowe

Referat Mediów Miejskich
Symbol: BI-03
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1358
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Marcin Faber

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Mediów Miejskich (BI-03) należą sprawy:
1. Zarządzanie Miejską Platformą Internetową (MPI) "Magiczny Kraków".
2. Produkcja, redakcja i aktualizacja portalu www.krakow.pl.
3. Dbałość o utrzymywanie roli portalu www.krakow.pl jako narzędzia promocji i
informacji o mieście.
4. Informowanie o przedsięwzięciach i zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem
Urzędu Miasta Krakowa.
5. Realizacja polityki informacyjnej Prezydenta i Zastępców Prezydenta zintegrowanej z
polityką informacyjną Magistratu.
6. Współdziałanie z Rzecznikiem Prasowym Prezydenta.
7. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz
miejskimi jednostkami organizacyjnymi (wyznaczonymi koordynatorami) w zakresie
przepływu i wykorzystania informacji medialnej.
8. Informowanie o wydarzeniach i przedsięwzięciach objętych Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Krakowa, we współpracy z Kancelarią Prezydenta.
9. Współpraca z przedstawicielami instytucji zewnętrznych w zakresie pozyskania i
wykorzystania materiałów do publikacji i aktualizacji informacji.
10. Przygotowanie materiałów, redakcja i zarządzanie programem telewizji internetowej.
11. Udział w projektowaniu i realizacja kampanii informacyjnych, w zakresie
uwzględniającym rolę mediów elektronicznych.
12. Poszerzenie i bieżąca administracja obecnością Krakowa na portalach
społecznościowych.
13. Realizacja działań i promocja wydarzeń w ramach patronatu medialnego Miejskiej
Platformy Internetowej (MPI) "Magiczny Kraków" na stronach portalu
www.krakow.pl.
14. Opracowywanie i wydawanie Dwutygodnika Miejskiego "KRAKÓW.PL" zgodnie
z przyjętymi terminami i zawartymi umowami.
15. Współpraca z Krakowskim Biurem Festiwalowym w zakresie prezentacji turystycznej
miasta na www.krakow.travel.
16. Prowadzenie działalności informacyjnej w sytuacji kryzysowej.
17. Monitorowanie informacji publikowanych na portalach komórek organizacyjnych
Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych.
18. Obsługa struktur bazodanowych MPI będących w kompetencjach Biura.
19. Przygotowanie i dystrybucja materiałów i danych na potrzeby udostępnienia
informacji publicznej.
20. Współpraca z administratorem serwisu MPI "Magiczny Kraków".
21. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta oraz Dyrektora Biura.Wstecz