Wydział Promocji i Turystyki
Symbol: PT
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-6052
Faks: 12-616-6056
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Dyrektora Wydziału: Elżbieta Kantor
Zastępca Dyrektora Wydziału: Katarzyna Gądek
Telefon:12-616-6052
Faks:12-616-6056
Zastępca Dyrektora Wydziału: Rafał Perłowski
Telefon:12-616-1121
Faks:12-616-6056

Zakres działania:
Do zakresu działania Wydziału Promocji i Turystyki należą sprawy polityki promocyjnej i turystycznej Miasta. Wydział ściśle współpracuje z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz Agencją Rozwoju Miasta w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.
Uwagi:
Wydział działa na podstawie Zarządzenia nr 913/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 15 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Promocji i Turystyki.Struktura wydziału:
Referat Ds. Organizacyjnych - PT-01
Referat Zarządzania Marką Kraków oraz Realizacji Przedsięwzięć Promocyjnych - PT-02
Referat Kampanii i Koordynacji Działań Promocyjnych Miasta - PT-03
Samodzielne Stanowiska Ds. Programów Strategicznych, Badań z Zakresu Promocji i Turystyki oraz E-Marketingu - PT-04
Referat Rozwoju Turystyki oraz Polityki Wydawniczej - PT-05
Referat Biuro Kongresów (Krakow Convention Bureau) - PT-06
Samodzielne Stanowisko Ds. Niekategoryzowanej Turystycznej Bazy Noclegowej - PT-07


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Promocji i Turystyki (2)


Wstecz