Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Stanowisko Plastyka Miasta
Symbol: KD-05
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków
Faks: 12-616-1971
Główny Specjalista-Plastyk Miasta: Agnieszka Łakoma
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-1555
Faks: 12-616-1971

Zakres działania:

1)  opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego, harmonijnego i estetycznego wizerunku miasta,


2)   podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości rozwiązań plastycznych i systemów komunikacji wizualnej w przestrzeni miejskiej,


3)   inicjowanie działań w celu wyłonienia najlepszych rozwiązań komunikacji wizualnej i elementów plastycznych w przestrzeni miejskiej,


4)   wydawanie opinii wymaganych w procedurach realizacji zadań prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne,


5)  realizacja zadań wynikających z uchwał dotyczących parków kulturowych oraz ich planów ochrony, w zakresie swojej właściwości.


6)  współpraca w zakresie opracowania Systemu Informacji Miejskiej, w zakresie swojej właściwości.


 Wstecz