Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Stanowisko Plastyka Miasta
Symbol: KD-05
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków
Faks: 12-616-1971
Główny Specjalista-Plastyk Miasta: Agnieszka Łakoma
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-1555
Faks: 12-616-1971

Zakres działania:

  1. Opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego, harmonijnego i estetycznego wizerunku miasta

  2. podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości rozwiązań plastycznych i systemów komunikacji wizualnej w przestrzeni miejskiej

  3. inicjowanie działań i przeprowadzanie konkursów w celu wyłonienia najlepszych rozwiązań komunikacji wizualnej i elementów plastycznych w przestrzeni miejskiej

  4. wydawanie opinii wymaganych w procedurach realizacji zadań prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne

  5. realizacja zadań wynikających z uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CXV/1547/10 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto, w zakresie swojej właściwości.


Wstecz