Biuro Ds. Ochrony Zdrowia
Symbol: BZ
Adres siedziby: Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
Telefon: 12-616-9496
Faks: 12-616-9486
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Biura: Michał Marszałek

Zakres działania:

sprawy ochrony zdrowia mieszkańców Miasta Krakowa.
Biuro sprawuje nadzór nad :
1/ szpitalami miejskimi tj.:
 - Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im.G.Narutowicza
 - Szpitalem  Specjalistycznym im.S.Żeromskiego
2/ Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym 
3/ żłobkami samorządowymi Miasta Krakowa.


ZARZĄDZENIE NR 1724/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego działania Biura ds. Ochrony Zdrowia
Uwagi:

Godziny obsługi mieszkańców

 

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia przyjmuje w poniedziałki w godz.: 13.00-15.30 

 

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH W BIURZE DS. OCHRONY ZDROWIA PRZY UL. CZERWIEŃSKIEGO 16.
Z uwagi na bariery architektoniczne występujące w siedzibie Biura ds. Ochrony Zdrowia przy ul. Czerwieńskiego 16, utrudniające możliwość skorzystania z usług Biura osobom, które posiadają trwałe lub tymczasowe trudności w poruszaniu się i korzystające z wózka inwalidzkiego, tut. Biuro uprzejmie informuje o sposobie działania w wyżej wymienionej sytuacji:
Podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się przy wejściu głównym do budynku od strony osiedla Azory. Osoby chcące skorzystać z usług Biura ds. Ochrony Zdrowia proszone są o zgłoszenie tego faktu na dzienniku podawczym, który mieści się na parterze budynku. Następnie pracownik dziennika podawczego skontaktuje się telefonicznie z sekretariatem Biura ds. Ochrony Zdrowia. Pracownik realizujący dany zakres spraw zostanie poproszony o bezpośredni kontakt z Państwem.


 

    Obsługa osób niesłyszących:  

  • 1. Ryszard Osiński, p.o. Kierownika Referatu ds. żłobków (BZ-03), pok 208

 

Całodobowa informacja medyczna dla mieszkańców Miasta Krakowa  dostępna jest pod numerem 12 661-22-40Struktura biura:
Samodzielne Stanowiska Ds. Organizacyjno-Budżetowych - BZ-01
Referat Zdrowia - BZ-02
Referat Ds. Żłobków - BZ-03
Referat Ds. Nadzoru nad Spzoz - BZ-04


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Biuro Ds. Ochrony Zdrowia (2)


Wstecz