Kancelaria Prezydenta

Stanowiska Ds. Spotkań z Mieszkańcami
Symbol: KP-02
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Główny Specjalista: Danuta Grabowska
Telefon:12-616-1359
Faks: 12-616-1760

Zakres działania:

Do zakresu działania Stanowisk ds. Spotkań z Mieszkańcami (KP-02) należy:


1. Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców w sprawach kierowanych do Prezydenta.
2. Analizowanie zgłaszanych spraw i ocena zasadności spotkania z Prezydentem oraz kierowanie spraw według właściwości do Zastępców Prezydenta lub kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi.
3. Ustalanie listy osób na spotkania Prezydenta z mieszkańcami.
4. Rozpoznawanie spraw, przygotowanie odpowiednich materiałów, referowanie i przedstawianie Prezydentowi propozycji ich załatwienia.
5. Sporządzanie podsumowań spotkań Prezydenta z mieszkańcami.
6. Przesyłanie dyspozycji Prezydenta po spotkaniu do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych.
7. Monitorowanie sposobu załatwienia spraw przedstawionych Prezydentowi w trakcie spotkań z mieszkańcami oraz monitorowanie terminów wyznaczonych przez Prezydenta.
8. Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji spraw przedstawionych Prezydentowi przez mieszkańców.
9. Utrzymywanie na bieżąco kontaktu z mieszkańcami, którzy przedstawili swoje sprawy Prezydentowi w celu udzielenia informacji o stanie ich realizacji.
10. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa właściwymi merytorycznie w zakresie spraw zgłaszanych Prezydentowi.Wstecz