Kancelaria Prezydenta

Kancelaria Tajna
Symbol: KP-05
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Faks: 12-616-9383
Starszy Inspektor-Kierownik Kancelarii Tajnej: Beata Jaskiernia
Telefon:12-616-9282
Faks: 12-616-9383

Zakres działania:

1. przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne, oznaczonych klauzulami "tajne" i "poufne" według zasad określonych w obowiązujących przepisach,
2. udostępnianie lub wydawanie dokumentów, o których mowa w pkt 1 osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa oraz egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
3. kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w komórkach Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych i miejskich osób prawnych,
4. archiwizowanie i przygotowywanie do wybrakowania dokumentacji niejawnej,
5. przekazywanie dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego i Archiwum Wojskowego celem dalszego przechowywania,
6. współpraca z Archiwum Państwowym, Archiwum Wojskowym oraz archiwum zakładowym w zakresie niszczenia dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywania dokumentacji archiwalnej,
7. prowadzenie okresowej kontroli obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Miasta Krakowa, miejskich jednostkach organizacyjnych i miejskich osobach prawnych,
8. przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, prowadzonych w odniesieniu do osób zajmujących lub ubiegających się o stanowiska bądź zlecenia prac, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,
9. opiniowanie interpelacji radnych Rady Miasta Krakowa i odpowiedzi na interpelacje w zakresie występowania tajemnic prawnie chronionych,
10. wykonywanie poleceń Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Krakowa.Wstecz