Biuro Kontroli Wewnętrznej

Referat Skarg i Wniosków
Symbol: BK-01
Adres siedziby: Bracka 10, 31-005 Kraków
Telefon: 12-616-1935
Faks: 12-616-1937, 12-616-6045
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Marcin Mianowski

Zakres działania:

1. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowań wyjaśniających oraz przygotowywanie projektów zawiadomień o sposobie załatwienia skargi lub wniosku, a także przygotowywanie projektów odpowiedzi na petycje.
2. Przyjmowanie skarg, dotyczących ewentualnych nieprawidłowości (w tym zachowań pracowników) we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych utworzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz przyjmowanie wniosków i petycji.
3. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.


Uwagi:
Szczegółowe informacje na temat skarg  i wniosków


Wstecz