Wydział Spraw Społecznych

Referat Ds. Dodatków Mieszkaniowych
Symbol: SO-04
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5021
Faks: 12-616-5036
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Wioletta Zgud

Zakres działania:

1. Przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych, zwanych dalej dodatkami.
2. Weryfikacja przyjętych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.
3. Korespondencja z wnioskodawcami oraz zarządcami budynków w sprawie wymaganej dokumentacji.
4. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie ustalania prawa do dodatków.
5. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w ust. 1.
6. Sporządzanie list wypłat dla zarządców budynków i/lub wnioskodawców uprawnionych
do dodatków.
7. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie nienależnie pobranych dodatków.
8. Udzielanie ulg w spłacie wierzytelności z tytułu nienależnie pobranych dodatków.
9. Ewidencja i analiza odwołań od decyzji administracyjnych oraz kierowanie ich do organu II instancji.
10. Bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
11. Udzielanie klientom informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanego zadania.
12. Wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji.


Uwagi:

Przyjmuje interesantów w lokalizacjach:
 
1 - ul. Stachowicza 18: pn.-pt. 7.40 - 18.00:
I piętro: 7.40-15.00, tel: 12 616 5021, 
parter, stanowisko 2 : 15.00 -18.00, tel: 12 616 5021
 

2 - os. Zgody 2, parter pok.25  pn.-pt. 7.40 - 15.30, tel: 12 616 8985.

Dostęp do dokumentacji tylko na ul.Stachowicza 18:
w godzinach: pn-pt 7.40 - 15.30

                        ]Wstecz