Wydział Spraw Społecznych
Symbol: SO
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5023, 12-616-5001
Faks: 12-616-5037
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Jan Żądło
Zastępca Dyrektora Wydziału: Henryka Kiszka
Telefon:12-616-5023
Faks:12-616-5037
Zastępca Dyrektora Wydziału: Tadeusz Czarny
Telefon:12-616-5023
Faks:12-616-5037

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych należą sprawy pomocy społecznej oraz świadczeń o charakterze socjalnym. Wydział ścisle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w zakresie pozyskiwania niezbednych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.


Zarządzenie nr 2502/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych


Uwagi:

Zasiłki i świadczenia - telefony informacyjne:
12 616 5009 > świadczenia rodzinne
12 616 5108 > świadczenia z funduszu alimentacyjnego
12 616 5000
> świadczenia wychowawcze


Lokalizacja - ul.Stachowicza 18 :
Dyrekcja
Referat Organizacyjno-Finansowy, tel: 12 616 5046,
Referat do Spraw Społecznych, tel:  12 616 5057,
Referat ds. Zasiłków Rodzinnych, tel: 12 616 5009,
Referat ds. Świadczeń Opiekuńczych, tel: 12 616 5101,12 616 5048,
Referat ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,tel: 12 616 5108,
Referat ds. Nienależnych Świadczeń, tel: 12 616 5072, 12 616 5014,
Referat ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń, tel: 12 616 5078, 12 616 5079,
Referat ds. Dodatków Mieszkaniowych, tel.inf: 12 616 5021,

Lokalizacja - Plac Na Stawach 1 - w godz. 7.40-15.30

Referat ds. Świadczeń Wychowawczych, tel: 12 616 5015,

Lokalizacja - os. Zgody 2  - w godz. 7.40-15.30, stanowiska:
Referatu ds.Dodatków Mieszkaniowych, parter, pok. 25, tel: 12 616 8985,  
Referatu ds.Zasiłków Rodzinnych, I p. pokój 117, 
tel: 12 616 8729,
Referat ds. Świadczeń Wychowawczych, I. p. pokój 119, tel: 12 616 5170

do obsługi Krakowskiej Karty Rodzinnej, parter, pokój 25  tel: 12 616 5050 - wyłącznie w okresie  od sierpnia do  końca września każdego roku


Lokalizacja - ul.
 Wielicka 28A ,parter, w godz. 7.40-15.30, jedno stanowisko Referatu ds.Zasiłków Rodzinnych, jedno stanowisko Referatu ds. Świadczeń Wychowawczych  
w okresie od 01 sierpnia  do 31 października.

Dostęp do dokumentacji
na ul.Stachowicza 18 w godzinach:  pn-pt: 7.40 - 15.30.

 


    Obsługa osób niesłyszących:  

1. Paweł Stachowicz, Starszy Inspektor, Referat Do Spraw Społecznych (SO-02), pok. nr 213;
2. Magdalena Bubień, Główny Specjalista, Referat Ds. Nienależnych Świadczeń (SO-03-4), pok. nr 215;
3. Aneta Płoskonka, Inspektor, Referat Organizacyjno-Finansowy (SO-01),

 

Zasady obsługi osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu sięStruktura wydziału:
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Rodziny - PS
Referat Organizacyjno-Finansowy - SO-01
Referat do Spraw Społecznych - SO-02
Referat Ds. Zasiłków Rodzinnych - SO-03-1
Referat Ds. Świadczeń Opiekuńczych - SO-03-2
Referat Ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - SO-03-3
Referat Ds. Nienależnych Świadczeń - SO-03-4
Referat Ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń - SO-03-5
Referat Ds. Świadczeń Wychowawczych - SO-03-6
Referat Ds. Dodatków Mieszkaniowych - SO-04


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych (22)


Wstecz