Wydział Spraw Administracyjnych
Symbol: SA
Adres siedziby: Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9320
Faks: 12-616-9323
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Tomasz Popiołek
Zastępca Dyrektora Wydziału: Anna Broś-Milc
Telefon:12-616-9320

Zakres działania:

sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych, stałego rejestru wyborców, kwalifikacji wojskowej, obrotu napojami alkoholowymi, działalności gospodarczej oraz udostępniania terenów miejskich na jej prowadzenie i organizowanie imprez, przyjmowanie rzeczy znalezionych.


Zarządzenie Nr 556/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Spraw Administracyjnych.


Najczęściej zadawane pytania z zakresu obslugi przedsiębiorców oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych.


 Telefony:


dowody osobiste: • Dzielnice I do VII (Śródmieście i Krowodrza) tel. 616 9123 / 616 9124
 • Dzielnice VIII do XIII (Podgórze)                     tel. 616 5701 / 616 5702
 • Dzielnice XIV do XVIII (Nowa Huta)                 tel. 616 8720 / 616 8722

ewidencja ludności: • Dzielnic I do VII (Śródmieście i Krowodrza) tel  616 9251 / 616 9138
 • Dzielnice VIII do XIII (Podgorze )                tel. 616 5684 / 616 5685
 • Dzielnice XIV do XVIII ( Nowa Huta)            tel. 616 8736 / 616 8737

działalność gospodarcza: tel. 616 5600


zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: tel. 616 9305 / 616 9306


Uwagi:
INFORMACJA O GODZINACH PRACY WYDZIAŁU.

    Obsługa osób niesłyszących:  

  Al. Powstania Warszawskiego 10

 • 1. Jolanta Łabędź, Inspektor, Referat Organizacyjny (SA-01), pok. nr 612

Zobacz też:

 1. Targowiska Miejskie
 2. Biuro Rzeczy Znalezionych
 3. Społeczna Straż Rybacka
 4. Kalkulator do obliczeń opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 5. Wykaz placówek w Gminie Miejskiej Kraków posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Struktura wydziału:
Referat Organizacyjny - SA-01
Oddział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od I do VII oraz Spraw Wojskowych - SA-02
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od I do VII - SA-02-1
Referat Postępowań Meldunkowych - SA-02-2
Stanowiska Ds. Wojskowych - SA-02-3
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII-XIII - SA-03
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od XIV-XVIII - SA-04
Referat Handlu i Usług - SA-05
Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi - SA-06
Oddział Obsługi Przedsiębiorcy - SA-07
      Punkt Obsługi Przedsiębiorcy - SA-07-1
      Referat Działalności Gospodarczej - SA-07-2
Miejski Rzecznik Konsumentów - Referat-Biuro Prawne Miejskiego Rzecznika Konsumentów - SA-08


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Spraw Administracyjnych (59)


Wstecz