Wydział Organizacji i Nadzoru
Symbol: OR
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1211
Faks: 12-616-1444
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Magistratu: Marta Nowak
Zastępca Dyrektora Ds. Personalnych: Barbara Skrabacz-Matusik
Telefon:12-616-1211
Zastępca Dyrektora Ds. Organizacyjnych: Piotr Bukowski
Telefon:12-616-1211

Zakres działania:

Sprawy organizacji i funkcjonowania Magistratu, personalne pracowników Magistratu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. 


Zarządzenie Prezydenta nr 3619/2016 w sprawie podziału na wewnetrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru.


Uwagi:

    Obsługa osób niesłyszących:  

    Plac Wszystkich Świętych 3/4

  • 1. Słowik Magdalena, Inspektor, Stanowiska ds. pracowniczych (OR-07-2), pok. nr 57
  • 2. Dudek Tomasz , Inspektor, Referat Interpelacji I Informacji Publicznej (OR-03), pok. nr 308
  • 3. Arkusiewicz Elżbieta, Inspektor, Referat Kancelaria Magistratu (OR-01), pok. nr 7

    os. Zgody 2

  • 1. Bogusława Lewińska, Inspektor, Referat Kancelaria Magistratu (OR-01), pok. nr 110


Struktura wydziału:
Referat Kancelaria Magistratu - OR-01
Referat Regulacji Normatywnych - OR-02
Referat Interpelacji - OR-03
Oddział Społeczeństwa Informacyjnego - OR-04
      Stanowiska Ds. E-Administracji - OR-04-1
      Stanowiska Ds. Serwisów Informacyjnych - OR-04-2
Referat Archiwum - OR-05
Referat Ds. Organizacyjnych i Informacji Publicznej - OR-06
Referat Zarządzania Kadrami - OR-07
Referat Płac - OR-08
Referat Ds. Systemu Zarządzania Jakością - OR-09
      Stanowiska Ds. Monitorowania Procesów i Zadań - OR-09-1
Oddział Zamówień Publicznych - OR-10
Stanowiska Ds. Pracowniczych - OR-11
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - OR-12
Stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji - OR-13


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Organizacji i Nadzoru (5)


Wstecz