Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji
Symbol: WP
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1304, 12-616-1300
Faks: 12-616-1377
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Krzysztof Adamczyk

Zakres działania:
Do zakresu działania Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji należy planowanie i monitorowanie inwestycji strategicznych i programowych objętych budżetem Miasta.
Uwagi:

 

 

Godziny Obsługi Mieszkańców

 

Zarządzenie Nr 701/2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Planowania i Monitorowania InwestycjiStruktura wydziału:
Stanowiska Ds. Organizacyjnych - WP-01
Referat Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych - WP-02
Referat Planowania i Monitorowania Inwestycji Programowych - WP-03


Wstecz