Wydział Edukacji
Symbol: EK
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5200
Faks: 12-616-5201
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Anna Korfel-Jasińska
Zastępca Dyrektora Wydziału: Beata Tracka-Samborska
Telefon:12-616-5200
Zastępca Dyrektora Wydziału: Dariusz Domajewski
Telefon:12-616-5200

Zakres działania:

Wydział prowadzi sprawy oświaty, w tym szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych, monitoruje działalność Zespołu Ekonomiki Oświaty oraz prowadzi obsługę Zastępcy Prezydenta w zakresie wykonywania przez niego funkcji nadzorczych.


ZARZĄDZENIE Nr 1642/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.06.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3392/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z 25 listopada 2013 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji


Uwagi:
  • Godziny obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Krakowa

     

        Obsługa osób niesłyszących:  


    • 1. Mariola Jezuita, pok. nr 614
    • 2. Krzysztof Budzan, pok. nr 605 B

       • Struktura wydziału:
    Referat Jakości i Promocji Edukacji - EK-01
    Referat Szkół Ogólnokształcących - EK-02
    Referat Szkolnictwa Technicznego, Specjalnego i Placówek - EK-03
    Referat Oświatowych Systemów Informacyjnych - EK-04
    Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych - EK-05
    Referat Ekonomiczny - EK-06
    Referat Statystyk, Analiz i Projektów Edukacyjnych - EK-07
    Referat Infrastruktury Oświaty - EK-08


    Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
    Lista procedur realizowanych przez Wydział Edukacji (9)


    Wstecz