Wydział Edukacji
Symbol: EK
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5200
Faks: 12-616-5201
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Anna Korfel-Jasińska
Zastępca Dyrektora Wydziału: Beata Tracka-Samborska
Telefon:12-616-5200
Zastępca Dyrektora Wydziału: Dariusz Domajewski
Telefon:12-616-5200

Zakres działania:

Wydział prowadzi sprawy oświaty, w tym szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych, monitoruje działalność Zespołu Ekonomiki Oświaty oraz prowadzi obsługę Zastępcy Prezydenta w zakresie wykonywania przez niego funkcji nadzorczych.


ZARZĄDZENIE Nr 1642/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.06.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3392/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z 25 listopada 2013 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji


Uwagi:
 • Godziny obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Krakowa

   

      Obsługa osób niesłyszących:  


  • 1. Mariola Jezuita, pok. nr 604
  • 2. Krzysztof Budzan, pok. nr 614

    • Struktura wydziału:
  Referat Jakości i Promocji Edukacji - EK-01
  Referat Szkół Ogólnokształcących - EK-02
  Referat Szkolnictwa Technicznego, Specjalnego i Placówek - EK-03
  Referat Oświatowych Systemów Informacyjnych - EK-04
  Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych - EK-05
  Referat Ekonomiczny - EK-06
  Referat Statystyk, Analiz i Projektów Edukacyjnych - EK-07
  Referat Infrastruktury Oświaty - EK-08


  Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
  Lista procedur realizowanych przez Wydział Edukacji (10)


  Wstecz