Dokument archiwalny

Pracownie Twórcze 2018

 

Ogłasza się nabór wniosków o najem lokalu przeznaczonego na pracownię twórczą w ramach Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury.

 

Ogłoszenie kierowane jest do absolwentów uczelni artystycznych, członków związków i stowarzyszeń twórczych, a także twórców nieprofesjonalnych rekomendowanych przez odpowiednie środowiska twórcze: artystów malarzy, artystów rzeźbiarzy, artystów fotografików, artystów konserwatorów dzieł sztuki, artystów grafików (z wyjątkiem grafików posługujących się wyłącznie techniką komputerową), artystów w dziedzinie form przemysłowych, tkaniny artystycznej, architektury wnętrz. Lokale przeznaczone są wyłącznie do prowadzenia działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, wytwarzania i przechowywania dzieł artystycznych, stanowiących dobra kultury.

 

Ze stanem technicznym lokali przeznaczonych na pracownie twórcze można się zapoznać po uprzednim skontaktowaniu się z administratorem.

 

L.p. Adres pracowni Powierzchnia Opis Administrator
 1.  os. Stalowe 5/55A  62,5 m²  

VII kondygnacja,

2 pomieszczenia

 

 

ZBK-BOM-4,

os. Urocze 18,

tel. 12 291 29 54

 

 2.  ul. Miodowa 5/2  76 m²  

II kondygnacja,

3 pomieszczenia,

WC z łazienką

 

 

ZBK-BOM-6,

Pl. Na Groblach 7,

tel. 12 291 29 84

 

 3.  ul. Spokojna 15/3  15,28 m²  

I kondygnacja,

1 pomieszczenie,

WC

 

 

ZBK-BOM-2,

ul. Królewska 25,

tel. 12 291 29 23

 

 4.  ul. Józefińska 3/5  71,27 m²  

II kondygnacja,

3 pomieszczenia,

WC

 

 

ZBK-BOM-3,

ul. Zamoyskiego 3,

tel. 12 291 29 38

 

 

Na pracownie twórcze przeznaczane są lokale, które z uwagi na stan techniczny, lokalizację, niskie wyposażenie techniczne, nie mogą być przeznaczone na cele mieszkalne.

 

Lokale przekazywane są twórcy do adaptacji, zgodnie z potrzebami prowadzonej działalności artystycznej. Wszystkie lokale wymagają remontu, który przyszły najemca będzie zobowiązany wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. Z zakresem prac remontowych można się zapoznać u administratora pustostanu.

 

Formularz wniosku wraz z procedurą KD-19 dotyczącą najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do prowadzenia działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych można pobrać na stronie www.bip.krakow.pl lub na stanowisku Nr 5, w Kancelarii Magistratu przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, tel.: (12) 616-1478.

 

Zobacz procedurę KD-19


Pobierz formularz wnioskuUWAGA!


Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa w związku z uzyskaniem nowych informacji, wycofuje pustostan wymieniony w niniejszym ogłoszeniu: lokal na os. Stalowym 5/55 w Krakowie, ze względu na zły stan techniczny. 

Wnioski wraz z kompletem dokumentów (dyplom lub rekomendacje) i wskazaniem wybranej lokalizacji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2018 r. (włącznie), na tym samym stanowisku. Dopuszcza się wskazanie więcej niż jednego lokalu.

 

W związku z powtarzającymi się rezygnacjami z uzyskanego prawa do najmu lokali, prosimy o korzystanie z możliwości wcześniejszego ich oglądania i wskazywanie tylko tych lokali, które gotowi są Państwo wynająć.

 

Wnioski o najem pracowni twórczej opiniowane są przez Komisję ds. Pracowni Twórczych. Decyzję w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do otrzymania pracowni podejmuje Prezydent Miasta Krakowa w formie zarządzenia.

Informacje o Programie zamieszczone zostały na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa: http://www.bip.krakow.pl.

Dodatkowych informacji w zakresie warunków formalnych konkursu oraz ewentualnego terminu ropatrzenia wniosków udziela Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 15, tel.: 12 616 1918.

Dodatkowych informacji w zakresie spraw lokalowych, w tym zakresów robót remontowych, udziela Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, pok. 202, tel. 12 616 8250