DOLINA RUDAWY – Procedura sporządzania planu

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 24 czerwca 2016 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 29 lipca 2016 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 1635/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2017 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 27 czerwca 2017 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 6 października 2017 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 16 października do 14 listopada 2017 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 9 listopada 2017 r.
 8. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 28 listopada 2017 r.
 9. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 3561/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2017 r.
 10. Ponowne przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 2 lutego 2018 r.
 11. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 23 marca 2018 r.
 12. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 3 kwietnia do 2 maja 2018 r.
 13. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonej części projektu planu - 17 kwietnia 2018 r.
 14. Termin składania uwag dotyczących ponownie wyłożonej części projektu planu - do 16 maja 2018 r.


powrótPowrót do strony głównej planu