UCHWAŁA NR XXXIV/558/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia ''Zdrowy Kraków 2016-2018'' ustanowiła do realizacji w latach 2016-2018 poniższe programy polityki zdrowotnej:

 

1) Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy;

2) Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej;

3) Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i

wychowania na terenie Miasta Krakowa;

4) Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych;

5) Program profilaktyki próchnicy u dzieci;

6) Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia;

7) Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia

w populacji mieszkańców województwa małopolskiego;

8) Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24

miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków;

9) Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat,

zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli;

10) Program profilaktyki wad postawy u dzieci.

 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/556/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018 ustanowiła do realizacji w latach 2016-2018 poniższe programy polityki zdrowotnej w zakresie Zdrowia psychicznego:

 

1) Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP);

2) Program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem.

 

 

 

Zarządzenie Nr 921/2017 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 820/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Krakowskiej Rady Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018

 

 

Zarządzenie Nr 820/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2016 r., w sprawie powołania Krakowskiej Rady Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018

 

 

Krakowski Informator o Formach Pomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzin – Kraków 2016 [pdf]

 

 

 

REALIZATORZY MIEJSKICH PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ

 

 

Wyników konkursu ofert uzupełniającego na realizację „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Krakowa po 65 roku życia”

 

 

Wyniki konkursu ofert w zakresie „Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

 

Konkurs Ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w 2017 r. w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowotnej.

 

 

Wyniki konkursu ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w 2017 r. w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowotnej (Program profilaktyki wad postawy / Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób po 65 roku życia)

 

 

UWAGA dla wybranych oferentów:

1. Harmonogram jako załącznik do umowy należy złożyć w Biurze ds. Ochrony Zdrowia niezwłocznie w dwóch egzemplarzach (wzór harmonogramu)

2. Wraz z harmonogramem należy złożyć oświadczenia F-11 i F-29 w celu wydania upoważnień do Systemu Zarządzania Programami Profilaktyki Zdrowotnej dla osób, które będą realizować Programy, a nie posiadają upoważnienia.

 

 

 

 

Konkurs ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w 2017 r. w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowotnej

 

 

Wyniki konkursu ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w 2017 r. w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowotnej

 

UWAGA dla wybranych oferentów:

1. Harmonogram jako załącznik do umowy należy złożyć w Biurze ds. Ochrony Zdrowia niezwłocznie w dwóch egzemplarzach (wzór harmonogramu)

2. Wraz z harmonogramem należy złożyć oświadczenia F-11 i F-29 w celu wydania upoważnień do Systemu Zarządzania Programami Profilaktyki Zdrowotnej dla osób, które będą realizować Programy, a nie posiadają upoważnienia.

 

 

 

 

Konkurs ofert na realizację programów polityki zdrowotnej na lata 2016-2018