Informacje tel 12 616 88-48

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa

 

Dnia 21 grudnia 2010 roku weszła w życie Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska. Dopuszcza ona możliwość ubiegania się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod warunkiem określenia przez radę gminy zasad udzielania ww. dotacji celowej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 

UCHWAŁA NR CXXI/1918/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

 

Ogłoszenie o naborze ofert na listę rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa

Lista rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa

Wnioski na rok 2016

 

Wnioski dla beneficjentów niebędących przedsiebiorcą

Wnioski dla przedsiębiorców

udzielenie dotacji w roku 2016 wniosek dot. zmiany systemu ogrzewania wniosek dot. zmiany systemu ogrzewania
wniosek dot. instalacji odnawialnego źródła energii wniosek dot. instalacji odnawialnego źródła energii
wniosek dot. podłączenia ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej wniosek dot. podłączenia ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej
rozliczenie dotacji w roku 2016  wniosek o rozliczenie dotacji  wniosek o rozliczenie dotacji
załącznik do wniosku oświadczenie beneficjenta dotyczące potwierdzenia: powierzchni ogrzewanej lokalu, możliwości zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła, posiadania podwójnego systemu ogrzewania
wzór umowy wzór umowy na rok 2016 na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

 

 

 


Przyznane dotacje na rok 2016:

Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej:


PONE 2015


Zobacz także:


 

Rozliczenie dotacji


Przyznane dotacje na rok 2015:

 

Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej


 

Informacje:


Punkt Informacyjno-Doradczy w zakresie spraw związanych z zamianą systemu ogrzewania - tel 12 616 8977
  
Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska - Referat Ds. Udzielania Dotacji Celowych na Zadania z Zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
tel 12 616 8807, 12 616 8847, 12 616 8885, 12 616 8982, 12 616 8992; adres korespondencyjny: os. Zgody 2, 31 - 949 Kraków
wyślij maila 

Od 1 grudnia 2015 r. wnioski o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne składać można w Punktach Obsługi Mieszkańców  w Galerii Bronowice (ul. Stawowa 61) oraz w Galerii Bonarka City Center (ul. Kamieńskiego 11).