ZAPROSZENIA:

- na dyskusje publiczne w ramach wyłożeń do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  • 1 marca 2017 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wykładanym (w części) projekcie
    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ",
    w gmachu Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 16:30.

    Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 16 lutego do 16 marca 2017 r.
Strona Planownie PrzestrzennePrzekierowanie do strony Planownie Przestrzenne