logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków

ZAPROSZENIA:

- na dyskusje publiczne w ramach wyłożeń do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- na spotkania informacyjno-konsultacyjne
organizowane przez Biuro Planowania Przestrzennego UMK • 17 lipca 2018 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym do publicznego wglądu projekcie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA",
  Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 16:30.

  Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 9 lipca do 6 sierpnia 2018 r.


 • 25 lipca 2018 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wykładanym do publicznego wglądu projekcie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MOGIŁA II",
  Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:30.

  Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 16 lipca do 13 sierpnia 2018 r.


 • 31 lipca 2018 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym do publicznego wglądu projekcie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁĄKI NOWOHUCKIE",
  Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 16:30.

  Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 16 lipca do 13 sierpnia 2018 r.


Strona Planowanie Przestrzennestrona bip