ZAPROSZENIA:

- na dyskusje publiczne w ramach wyłożeń do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • 19 czerwca 2017 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym projekcie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - ZACHÓD",
  Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala im. Józefa Dietla, początek o godz. 16:30.

  Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 12 czerwca do 11 lipca 2017 r.


 • 22 czerwca 2017 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym projekcie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PROKOCIM - OBSZAR PARKOWY",
  Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala im. Józefa Dietla, początek o godz. 16:30.

  Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 5 czerwca do 4 lipca 2017 r.


 • 11 lipca 2017 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanej części projektu
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC",
  Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

  Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 12 czerwca do 11 lipca 2017 r.
Strona Planownie PrzestrzennePrzekierowanie do strony Planownie Przestrzenne