logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków

ZAPROSZENIA:

- na dyskusje publiczne w ramach wyłożeń do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- na spotkania informacyjno-konsultacyjne
organizowane przez Biuro Planowania Przestrzennego UMKStrona Planowanie Przestrzennestrona bip