logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków

ZAPROSZENIA:

- na dyskusje publiczne w ramach wyłożeń do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- na spotkania informacyjno-konsultacyjne
organizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego UMK • 14 lutego 2019 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ", Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4,
  Sala Portretowa, początek o godz. 15:30.

  -> Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 4 lutego do 4 marca 2019 r.


 • 28 lutego 2019 r. odbędzie się SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI na którym zostanie zaprezentowany wstępny projekt
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA",
  Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, początek o godz. 17:00.

  -> Odnośnik do strony planu


Strona Planowanie Przestrzennestrona bip