ZAPROSZENIA:

- na dyskusje publiczne w ramach wyłożeń do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • 21 sierpnia 2017 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wykładanej do publicznego wglądu części projektu
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI",
  Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:30.

  Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 7 sierpnia do 5 września 2017 r.


 • 24 sierpnia 2017 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wykładanej do publicznego wglądu części projektu
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZ",
  Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

  Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 7 sierpnia do 5 września 2017 r.
Strona Planownie PrzestrzennePrzekierowanie do strony Planownie Przestrzenne