ZAPROSZENIA:

- na dyskusje publiczne w ramach wyłożeń do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- na spotkania informacyjno-konsultacyjne
organizowane przez Biuro Planowania Przestrzennego UMK
 • 18 października 2017 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym do publicznego wglądu projekcie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC TUCHOWSKIEJ - CECHOWEJ - ŁUŻYCKIEJ",
  Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 16:30.

  Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r.


 • 19 października 2017 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym do publicznego wglądu projekcie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD",
  Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Dietla, początek o godz. 16:30.

  Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r.


 • 8 listopada 2017 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym do publicznego wglądu projekcie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA",
  Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 16:30.

  Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r.


 • 9 listopada 2017 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym do publicznego wglądu projekcie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA RUDAWY",
  Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 16:30.

  Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r.
Strona Planownie PrzestrzennePrzekierowanie do strony Planownie Przestrzenne