ZAPROSZENIA:

- na dyskusje publiczne w ramach wyłożeń do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • 18 kwietnia 2017 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wykładanej części projektu
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZ",
  Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:30.

  Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 18 kwietnia do 19 maja 2017 r.


 • 19 kwietnia 2017 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym projekcie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GRZEGÓRZKI - REJON ULICY SKRZATÓW",
  Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 16:30.

  Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 3 kwietnia do 5 maja 2017 r.


 • 26 kwietnia 2017 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wykładanym projekcie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRADOM",
  Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 16:00.

  Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 7 kwietnia do 11 maja 2017 r.


 • 9 maja 2017 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym projekcie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - JURAJSKA",
  Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 16:30.

  Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 18 kwietnia do 19 maja 2017 r.
Strona Planownie PrzestrzennePrzekierowanie do strony Planownie Przestrzenne