ZAPROSZENIA:

- na dyskusje publiczne w ramach wyłożeń do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • 19 stycznia 2017 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym projekcie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE",
  w gmachu Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 16:30.

  Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 4 stycznia do 2 lutego 2017 r.


 • 26 stycznia 2017 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym projekcie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZ",
  w gmachu Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 16:30.

  Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 2 stycznia do 31 stycznia 2017 r.
Strona Planownie PrzestrzennePrzekierowanie do strony Planownie Przestrzenne