ZAPROSZENIA:

- na dyskusje publiczne w ramach wyłożeń do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- na spotkania informacyjno-konsultacyjne
organizowane przez Biuro Planowania Przestrzennego UMK
  • ...
Strona Planownie PrzestrzennePrzekierowanie do strony Planownie Przestrzenne