Dokument archiwalny

AKTY PRAWNE

 

 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 706)

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180) - wyciąg

 

Uchwała Nr CI/1553/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2014 r. o przeprowadzeniu referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Krakowa

 

Uchwała Nr CII/1554/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum

 

Uchwała Nr CII/1555/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CI/1553/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2014 r. o przeprowadzeniu referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Krakowa

 

Uchwała Nr CIII/1596/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji do spraw Referendum

 

zobacz też: uchwały Miejskiej Komisji ds. Referendum