Dokument archiwalny


PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 18 czerwca do 29 lipca 2013 r.


(PIERWSZE WYŁOŻENIE)


Zmiana Studium - Część tekstowa - wyłożenie Zmiana Studium - Część graficzna - wyłożenie Zmiana Studium - Prognoza oddziaływania na środowisko - wyłożeniestrona bipPowrót do poprzedniej strony