PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 18 czerwca do 29 lipca 2013 r.


(PIERWSZE WYŁOŻENIE)


Zmiana Studium - Część tekstowa - wyłożenie Zmiana Studium - Część graficzna - wyłożenie Zmiana Studium - Prognoza oddziaływania na środowisko - wyłożenieTermin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu zmiany Studium UPŁYNĄŁ z dniem 19 sierpnia 2013 r.

(Odnośnik do ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2013 r.)


strona bipPowrót do strony głównej Zmiany Studium