BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Zestawienie wydatków na ogłoszenia w prasieRok 2017:

 I kwartał 2017 r.I kwartał 2017 r. I kwartał 2017 r.II kwartał 2017 r. I kwartał 2017 r.III kwartał 2017 r.

 I kwartał 2017 r.I kwartał 2017 r. I kwartał 2017 r.II kwartał 2017 r. I kwartał 2017 r.III kwartał 2017 r.

Rok 2016:

 I kwartał 2016 r.I kwartał 2016 r. II kwartał 2016 r.II kwartał 2016 r. III kwartał 2016 r.III kwartał 2016 r. IV kwartał 2016 r.IV kwartał 2016 r.

 I kwartał 2016 r.I kwartał 2016 r. II kwartał 2016 r.II kwartał 2016 r. III kwartał 2016 r.III kwartał 2016 r. IV kwartał 2016 r.IV kwartał 2016 r.

Rok 2015:

I kwartał 2015 r.I kwartał 2015 r. II kwartał 2015 r.II kwartał 2015 r. III kwartał 2015 r.III kwartał 2015 r. III kwartał 2015 r.IV kwartał 2015 r.

 I kwartał 2015 r.I kwartał 2015 r. II kwartał 2015 r.II kwartał 2015 r. III kwartał 2015 r.III kwartał 2015 r. IV kwartał 2015 r.IV kwartał 2015 r.

Rok 2014:

 I kwartał 2014 r.I kwartał 2014 r. II kwartał 2014 r.II kwartał 2014 r. III kwartał 2014 r.III kwartał 2014 r. IV kwartał 2014 r.IV kwartał 2014 r.

 I kwartał 2014 r.I kwartał 2014 r. II kwartał 2014 r.II kwartał 2014 r. III kwartał 2014 r.III kwartał 2014 r. IV kwartał 2014 r.IV kwartał 2014 r.

Rok 2013:

 I kwartał 2013 r.I kwartał 2013 r. II kwartał 2013 r.II kwartał 2013 r. III kwartał 2013 r.III kwartał 2013 r. IV kwartał 2013 r.IV kwartał 2013 r.

 I kwartał 2013 r.I kwartał 2013 r. II kwartał 2013 r.II kwartał 2013 r. III kwartał 2013 r.III kwartał 2013 r. IV kwartał 2013 r.IV kwartał 2013 r.

Rok 2012:

 I kwartał 2012 r.I kwartał 2012 r. II kwartał 2012 r.II kwartał 2012 r. III kwartał 2012 r.III kwartał 2012 r. IV kwartał 2012 r.IV kwartał 2012 r.

 I kwartał 2012 r.I kwartał 2012 r. II kwartał 2012 r.II kwartał 2012 r. III kwartał 2012 r.III kwartał 2012 r. IV kwartał 2012 r.IV kwartał 2012 r.


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne