Numer:

CXXIII/1157/02,

Data uchwalenia:

2002-10-09

Archiwalna:

nie

Opis:

UCHWAŁA NR CXXIII/1157/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutów Dzielnic I- XVIII Miasta Krakowa.

Pliki powiązane:

pdf_logo

Uchwały związane:

pdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logo
pdf_logopdf_logopdf_logopdf_logo
UCHWAŁA NR LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic.
pdf_logo
UCHWAŁA NR XCVII/912/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic.
pdf_logo
UCHWAŁA NR CXII/1002/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie interpretacji oraz zmiany uchwały o organizacji i zakresie działania dzielnic.
pdf_logo
UCHWAŁA NR CXV/1600/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnic, zmienioną uchwałami Nr LXXXII/787/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r., Nr XCVII/912/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 1997 r., Nr CXII/1002/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 marca 1998 r. oraz Nr CXV/1053/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r (tekst jednolity uchwała Nr CXXIII/1157/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutów Dzielnic I - XVIII Miasta Krakowa.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 03.12.2010 r. (nr WN.II.0911-127-10) stwierdzające nieważność uchwały w całości.
pdf_logopdf_logo
UCHWAŁA NR CXV/1053/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic. UWAGA: Sprostowanie do uchwały Nr CXV/1053/03 RMK z dnia 12 czerwca 2002 r. - w § 37 ust. 2 załącznika Nr 3 do uchwały.
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXII/787/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic.

Powrót