Sporządzany plan PODKAMYK Logo
 

Powierzchnia planu - 220,7 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnice: VI Bronowice i VII Zwierzyniec

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 10 maja 2019 r.
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PODKAMYK"

Termin składania wniosków do dnia 28 czerwca 2019 r.
Sposoby składania wniosków - patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia

Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy obszaru "Podkamyk" obejmuje tereny o wysokich wartościach historycznych i przyrodniczych.
Do celów planu miejscowego należy:
- określenie zasad kształtowania przestrzeni znajdującej się w sąsiedztwie lotniska Kraków–Balice poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów zabudowy;
- stworzenie warunków dla rozwój terenów usługowych położonych w sąsiedztwie portu lotniczego Kraków–Balice (obszar strategiczny "Balice");
-ochrona terenów zielonych, wodnych oraz wolnych od zabudowy.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych