BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 162

W KRAKOWIE

im. profesora Władysława Szafera

 
 
 

DYREKTOR SZKOŁY - mgr  MARIA BARAN

Adres: ul. Stojałowskiego 31, Kraków 30-611

telefon/fax  12 - 654 - 40 - 59

 

strona internetowa szkoły: www.sp162.pl

mail do sekretariatu: sekretariat@sp162.pl

                                        NIP: 679 - 24 - 86 - 581
                                        REGON:  000709490
godziny urzędowania sekretariatu szkoły:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 - 15.45


 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest konieczne, aby funkcjonować mogła ustawa z 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie MSWiA z 17 maja 2002 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 67, poz. 619).

Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj.

Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - www.bip.gov.pl
Intencją ustawodawcy było upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w odrębnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.


Informacje nieudostępnione:
Udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek strony, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).
Wniosek należy przesłać na adres:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 162
KRAKÓW 30 – 611
UL. STOJAŁOWSKIEGO 31